SVM Microwaves s.r.o. - výzkum, vývoj a výroba elektronických zařízení

ceština  
Home »  nejčastější otázky


Mikrovlnné spoje

Antény

Software

Další produkty


Strojírenská 259
areál Volta Real
150 00 Praha 5
tel.: +420 242 413 030
fax: +420 251 562 415
mobil:
+420 603 477 901
http://www.svm.cz
e-mail:info@svm.cz

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Je bezpodmínečně nutné, aby mezi koncovými body spoje byla přímá viditelnost ?

Ano, je to bezpodmínečně nutné. Vzdušná trasa musí být volná v celém průřezu antén. V blízkosti antén musí být zajištěn volný prostor v oblasti o průřezu o něco větším než je průřez antén; v oblasti na trase spoje musí být zajištěn volný prostor v průřezu několika metrů od středu paprsku. Je třeba zajistit, aby se na trase nevyskytovaly žádné překážky. Trasa spojení by měla být vedena dostatečně vysoko nad případnými překážkami (domy, stromy), aby při případném zvýšení těchto překážek (rostoucí strom, nově vybudované patro domu, apod.) nedošlo k narušení trasy, a tím i k nárustu chybovosti přenosu.

Platí pro volné kmitočtové pásmo 10 GHz nějaká omezení ?

Podmínky provozování přístrojů vztahující se na využívání radiových kmitočtů a provozování vysílacích radiových zařízení sloužících k přenosu televizních, rozhlasových, hovorových a datových signálů v pásmu 10GHz se řídí "Všeobecným oprávněním č. VO-R/14/08.2005-26 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz" vydaným ČTÚ s platností od 1. září 2005 (do tohoto data se řídilo generální licencí GL-14/R/2000). Mezi nejdůležitější omezení patří to, že stanice musí být typu bod-bod (point-to-point) a výkon dodávaný stanicí do anténního napáječe může být maximálně 2 mW.

Existuje pro pásmo 10 GHz předepsaná kmitočtová tabulka?

Ano, existuje. Používané kmitočty definuje ČTÚ ve "Všeobecném oprávnění č. VO-R/14/08.2005-26 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz".

Do jakého data platí generální licence umožňující volné používání kmitočtového pásma 10 GHz ?

Původní generální licence prodlužovala platnost volného používání pásma 10GHz do roku 2009. Dne 1. září 2005 však vstoupilo v platnost "Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/08.2005-26 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz", které bylo vydáno bez časového omezení.

Je mikrovlnný spoj SDM10-DE 25 Mbps plně duplexní?

Ano, mikrovlnný spoj SDM10-DE 25 Mbps je plně duplexní. To znamená, že mikrovlnný spoj má přenosovou rychlost 25 Mbit/s nezávisle na obě strany. Čistá datová propustnost mikrovlnného spoje činí 20 Mbit/s, a to oběma směry zároveň.

Jaký je rozdíl mezi simplexním, poloduplexním a duplexním přenosem?

Simplexní přenos umožňuje přenos dat pouze jedním směrem. Poloduplexní přenosem využívá stejného komunikačního kanálu pro přenos dat oběma směry. Při poloduplexním přenosu tedy mohou být v jednom okamžiku přenášena data pouze jedním směrem. Duplexní režim umožňuje přenos dat oběma směry. V jednom okamžiku tedy mohou být data přenášena oběma směry současně.

Kolik to všechno stojí?

Cenu zařízení SDM10-DE můžete zjistit ihned. Na našich webových stránkách je připraven formulář pro kalkulaci ceny mikrovlnného spoje SDM10-DE. Informace o cenách ostatních zařízení, platebních podmínkách apod. si můžete vyžádat na info@svm.cz.


Novinky
ISO 9001
Naše firma získala certifikát ISO 9001
Aktualizace našich WWW stránek
Byly upraveny stávající WWW stránky naší společnosti. Doufáme, že se vám budou líbit a že na nich najdete vše, co hledáte.Poslední aktualizace:
17.04.2018, 13:00


 

© 2000-2005 SVM microwaves s.r.o., designed by GA-studio 2005